Søvnen kan selvfølgelig påvirkes av snorking. Lyden fra personen som snorker, vil påvirke søvnkvaliteten til denne personen, men også søvnen til andre i husholdningen. For personer som snorker og deres familie, er det avgjørende for alle å finne en måte å stoppe snorkingen på. Et munnstykke mot snorking som SnorBan® er nå kjent for å være effektivt for personer som snorker gjennom munnen. Munnstykker som SnorBan® er det apparatet mot snorking som hyppigst foreskrives av søvnklinikker.