Min handlekurv

Persondatapolitikk

1. GENERELT


1.1 Dette er SnorBan.no’s persondatapolitikk. Her beskriver vi hvordan vi hos SnorBan DK ApS samler inn, oppbevarer og behandler opplysninger om deg.

1.2
. Persondatapolitikken er gjeldende både for alle de personopplysingene vi innsamler via vår webside www.snorban.no, som for de opplysningene du oppgir til SnorBan.no når du besøker vår hjemmeside eller kontakter oss f.eks. per mail.

1.3.
SnorBan DK ApS (omtales også som ”vi”) er dataansvarlig.

Henvendelse vedr. persondata rettes til:

SnorBan DK ApS
Dalgas Avenue 40B
8000 Aarhus C
Danmark

Tlf.: (+45) 50564212
Mail.: support@snorban.no


2. FORMÅL MED INNSAMLING OG JURIDISK HJEMMEL TIL DETTE


2.1. Vi innsamler personopplysninger når du besøker www.snorban.no (omtales også som ”hjemmesiden”) og ytterligere opplysninger når du gjennomfører et kjøp eller oppretter en kundekonto. Vi samler også inn personopplysninger når du kontakter oss per mail.

2.2.
Ved besøk på www.snorban.no innsamler vi data om din adferd og din bruk av hjemmesiden. Det er informasjoner som f.eks. hvilke sider på www.snorban.no du har besøkt, hvor lenge du har besøkt dem, søkeord du har benyttet, demografiske forhold osv. Dessuten innsamler vi teknisk informasjon om f.eks. nettlesertype, styresystem, skjermoppløsning osv.

2.2.1.
Formålet med innsamlingen er å samle data for å kunne optimere brukeropplevelsen, men også for å kunne foreta personlig og målrettet markedsføring via Google og sosiale medier, som f.eks. Facebook. Dessuten er noen opplysninger relevante for å kunne utnytte alle hjemmesidens funksjoner fullt ut.

2.2.2.
Rettsgrunnlaget for innsamlingen er EU’s Persondatalov §6 stk. 3


2.3.
Ved opprettelse av kundekonto registreres i første omgang utelukkende fornavn, etternavn og e-mailadresse. 

2.3.1. 
Formålet med innsamlingen er å gjøre det lettere for kunden å gjøre et kjøp, for gi kunden mulighet til å utnytte funksjoner som ”min ønskeliste”, ”mine bestillinger” m.m., samt for å sende kunden nyhets- og tilbudsmails.

Dessuten er formålet å optimere og målrette innholdet på hjemmesiden og i nyhetsmailene.


2.3.2.
Rettsgrunnlaget for innsamlingen er EU’s Persondatalov §6 stk. 1


3. MOTTAGERE AV PERSONDATA


3.1. Navn, adresse, e-mail, telefonnummer og ordrenummer er persondata som videregis til den transportøren som står for leveringen av din ordre.


3.2
. Vi overlater persondata til eksterne samarbeidspartnere. Disse samarbeidspartnerne er databehandlere, og behandler data på vegne av dataansvarlig, som er SnorBan DK ApS. Disse databehandlerne behandler data under fortrolighet og etter ordre fra SnorBan DK ApS og skal under ingen omstendigheter benytte data til annet formål enn det som er gitt av SnorBan DK ApS.

Først og fremst overlates data til tekniske samarbeidspartnere som forestår drift, utvikling og hosting av servere og hjemmeside.

I tillegg overlates data til samarbeidspartnere i forbindelse med utsendelse av nyhets- og tilbudsmails, personalisering av hjemmesidens innhold, markedsføring herunder retargeting, samt til kommunikasjon via mail.

Bl.a. følgende samarbeidspartnere behandler data på vegne av SnorBan DK ApS

Powerhosting.dk A/S (hosting)
Tric Solutions (hjemmeside utvikling og vedlikehold)
Bambora (betalingsgateway)
Unifaun (pakkelabels)
Postnord (transportør)
Klarna (kreditbetaling)
Google (statistikk/analyse)
Microsoft (statistikk/analyse)
Mailchimp (e-mail markedsføring)
Facebook (markedsføring)

Noen av de overnevnte virksomheter har status som databehandlere som under vår instruks behandler dataen som vi er juridisk ansvarlige for. Alle eksterne samarbeidspartnere som behandler personopplysninger på vårt vegne, har inngått skriftlige databehandleravtaler med vår virksomhet, hvor de er underlagt streng fortrolighet. Ingen av våre eksterne samarbeidspartnere kan derfor bruke dine personlige opplysninger til andre formål enn å oppfylle den avtalen de har inngått med oss.

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.

Enkelte av våre eksterne databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. og Microsoft Corporation er etablert utenfor EU, nærmere bestemt i USA. Garanti for sikker overførsel av opplysninger fra EU-/EØS-land til USA er sikret gjennom databehandleres sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelseslovens artikkel 45.

Kopi av Google LLC’s sertifisering kan finnes her

Kopi av Microsoft Corporation sin sertifisering kan findes her.

Kopi av Mailchimp sertifisering kan finnes her.

I tillegg er Facebook Inc. beliggende i USA.. Kopi av deres sertifisering kan finnes her.4. DINE RETTIGHETER


4.1. Dataansvarlig

4.1.1.
Som nevnt i avsnitt 1.3 er SnorBan DK ApS dataansvarlig.


4.2.
Innsikt

4.2.1.

Ønsker du å vite hvorvidt vi behandler opplysninger om deg, så kan du til enhver tid spørre om dette på mailadressen angitt i avsnitt 1.3.

I fall vi oppbevarer opplysninger om deg, så kan du få opplyst hvilke opplysninger det dreier seg om, formålet med dette, mottagere av opplysningene, samt opplysninger om hvor disse stammer fra.

4.2.2.

Din innsiktsforespørsel skal besvares innenfor 4 uker i lettfattelig og overskuelig format.

Vær oppmerksom på at du kan bli bedt om å dokumentere at du rent faktisk er den personen som du utgir deg for å være for å få utlevert informasjonene.


4.3. Beriktigelse

4.3.1.
Finner du at noen opplysninger er uriktige eller villedende, eller på lignende måte er behandlet i strid med reglene, vil SnorBan DK ApS naturligvis slette eller beriktige opplysningene på din anmodning. På samme måte vil vi underrette eventuelle tredjemannsbehandlere om å beriktige eller slette disse opplysningene såfremt det ikke er umulig eller uforholdsmessig vanskelig.

4.3.2.
En del opplysninger angitt i forbindelse med opprettelse av kundekonto kan du selv endre eller slette ved å logge inn på din konto på www.snorban.no.


4.4. Tilbakekalle samtykke

4.4.1. 
Du kan tilbakekalle samtykke til registrering. Det vil typisk være samtykke gitt i forbindelse med mottagelse av nyhets- og tilbudsmails eller data innsamlet i forbindelse med din opprettelse av kundekonto. Tilbakekallelse av samtykke til nyhets- og tilbudsmails kan alltid gjøres via et link i de utsendte mailene, eller ved henvendelse på de i stykke 1.3 anførte kontaktopplysningene.

Tilbakekallelse av samtykke til opplysninger innsamlet i forbindelse med opprettelse av kundekonto, kan gjøres ved henvendelse på de i stykke 1.3 anførte kontaktopplysninger.


4.5. Retten til sletting

4.5.1. 
I visse tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger såfremt du ønsker det. Det gjelder i tilfeller hvor vi ikke har rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen av dine personopplysninger etter at du har tilbakekalt ditt samtykke.

Du kan ikke alltid forlange at opplysningene blir slettet, da vi kan ha lovhjemmel for å fortsette registreringen, f.eks. for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, eller for å overholde loven i forhold til bokføring.


4.6. Retten til dataportabilitet

4.6.1. 
Retten til dataportabilitet betyr med andre ord at du har rett til kontroll over egne data.

Du kan ved henvendelse får utlevert data i maskinlesbart format, og du har rett til å viderebringe disse til en annen dataansvarlig.


4.7. Retten til innsigelse

4.7.1. 
Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profileringen som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring, da denne behandling foretas på bakgrunn av våre legitime interesser anført i punkt 2.2 og 2.3.


4.8. Retten til å klage


4.8.1.
Du har til enhver tid rett til å klage over SnorBan DK ApS behandling av dine persondata til Datatilsynet. Dette gjøres ved henvendelse til:


Datatilsynet Tollbugata 3

0152 Oslo

Telefon: 22 39 69 00

Mailadresse: postkasse@datatilsynet.no


5. SLETTING AV PERSONDATA


5.1. Opplysninger innsamlet i forbindelse med din tilmelding til vårt nyhets- og tilbudsmails slettes såfremt du trekker ditt samtykke tilbake og vi ikke har annen hjemmel til fortsatt behandling av dine data.

5.2. Opplysninger innsamlet ved ordreavgivelse, herunder navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og oversikt over bestilte varer oppbevares i minimum 5 år.

5.3. Opplysninger innsamlet via Google om din adferd på / ved bruk av www.snorban.no slettes automatisk etter 24 måneder.


6. SIKKERHET


6.1. Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at personopplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, tapes, endres eller forringes, samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap eller misbrukes.

6.2. Kun medarbeidere som har et reelt behov for å få adgang til dine personopplysninger for å utføre sitt arbeid har adgang til disse.


7. ENDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN


7.1. SnorBan DK ApS er til enhver tid berettiget til å foreta endringer i persondatapolitikken. 

7.2. Såfremt vi foretar oss endringer i vår virksomhets persondatapolitikk, blir du informert om dette neste gang du besøker vår hjemmesider.


8. VERSJON


8.1. Dette er versjon 2 av SnorBan DK ApS persondatapolitikk datert d. 05.05 2020

© SnorBan.no - all rights reserved - SnorBan DK Aps - Dalgas Avenue 40B - 8000 Aarhus C - DENMARK - Tlf. +45 50564212 - Org.nr. 31276071