Retur av varer

Ulike returårsaker: 
Retur - du ønsker ikke å beholde varen likevel. 
Defekt vare - varen er enten skadet eller har feil/mangler. 
Feilsendt vare - du har mottatt en vare du ikke har bestilt.  

1. Retur
Angrer du på ditt kjøp og ønsker å returnere varen du har kjøpt hos oss? Da skal dette gjøres innen 15 dager etter at du har mottatt pakken.Varen må være ubrukt og i samme stand som da du fikk den. Det er ingen returrett på pakninger hvor forsegling er brutt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefrist) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper.

Slik returnerer du til oss: Legg tilbake alle varer (du ikke ønsker) og papirer i pakken. Oppgi gjerne en grunn for returen og ta kopi av faktura/følgeseddel. 

Returadressen er: 
SnorBan DK ApS
Dalgas Avenue 40B
8000 Aarhus C
Danmark

Ikke send pakken i oppkrav. Du må selv betale returporto, se angrerettloven
Kontakt oss gjerne før du returnerer noe.

2. Defekt vare
Er varen skadet, har feil eller mangler, erstatter vi selvfølgelig denne uten ekstra omkostninger for deg. Kontakt oss så hjelper vi deg med gratis retur av varen. 

3. Feilsendt vare
Har du mottatt en vare som du ikke har bestilt, eller fått en annen vare enn den du bestilte? Kontakt oss så hjelper vi deg med gratis retur av varen og sender umiddelbart den riktige varen til deg.
Avtalevilkår i standardkontrakter for forbrukerhandel på internett:

REKLAMASJON - Kjøpsloven av 13. mai Nr. 27 1988. Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting omlevering, prisavslag heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides rekamasjonsfristen til fem år. Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport. 

ANGRERETT - Angrerettloven av 21. desember Nr. 105 - 2000. Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. angrerettloven, og varen og angrerettskjema er mottatt. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenseteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.